Okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i ferie zimowe za okres od 7 do 10 dni

W pozostałych okresach za okres od 7 do 10 dni

Wypożyczenie weekendowe od czwartku po 16.00 do poniedziałku do 17.00

Wypożyczenie 1-dniowe